Windkracht 8,
een oecumenisch samenwerkingsverband van
7 kerken in de Westhoek van
Schouwen-Duiveland


home

actueel

welkom in
de kerken

zomer
activiteiten

kringen en activiteiten

doelstelling

7 kerken

Samen Vieren

links

contact


SAMEN VIEREN
in de Westhoek

Een oecumenisch samenwerkingsverband van 5 kerken in de Westhoek van Schouwen-Duiveland.

Pelgrimskerk Haamstede
Hervormde gemeente te Burgh
Hervormde gemeente te Renesse/Noordwelle
R.K. Damiaan Parochie, de Bevelanden en Schouwen-Duiveland
Protestantse gemeente Scharendijke

Waar "Windkracht 8" voornamelijk missionair werk verricht, richt  "Samen Vieren" zich in het bijzonder op gezamenlijke diensten.
In dit verband worden door het jaar de volgende vieringen gehouden :

Taizédiensten
Deze diensten kenmerken zich door gebed, stiltes, schriftlezingen, een korte overweging en het zingen van o.a. liederen uit Taizé.
In deze dienst zal er een moment zijn van "heilige chaos", waarin het mogelijk is om een kaars aan te steken voor iemand, een voorbede in het hart van God te brengen, of een last weg te leggen. Elke dienst heeft een eigen pastoraal thema.  
lees verder voor meer informatie

Eenheidszondag
Deze wordt gezamenlijk gevierd op de derde zondag in januari, tijdens de Week van eenheid van de Christenen.
In 2017 op 15 januari, in de Pelgrimskerk Haamstede om 10.00 uur.

40 dagen kalender
In de Vasten- ofwel Veertigdagentijd wordt getracht een kalender uit te brengen.
Klik hier voor meer informatie
 
Seideravond

“Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?"
vraagt de jongen aan zijn vader.
En de vader of het hoofd van de familie vertelt dan over de bevrijding van het joodse volk uit Egypte:
"Omdat we slaven waren in Egypte en nu vrije mensen!"

Zo begint nog altijd het joodse paasfeest, het feest dat wordt gevierd ter herinnering aan die uittocht en Gods bevrijding. Jaarlijks wordt de Seder- ofwel de Seidermaaltijd in de meeste Joodse gezinnen gehouden. En elk jaar wordt de geschiedenis van de uittocht uit Egypte opnieuw verteld, om de herinnering eraan levend te houden en door te geven aan de nieuwe generatie.
Ook wij willen ons deze uittocht en bevrijding blijven herinneren door een seidermaaltijd waar jong en oud welkom zijn.
Dat doen wij maandag vóór de Stille/Goede week van 16.45-19.00 uur.
klik hier voor datum, tijd en plaats
 
 

Stille / Goede Week
Gedurende deze week wordt in 6 verschillende kerken in de Westhoek van zondag t/m woensdag een Oecumenische ‘avondgebed’ en een ‘Viering van boete en vergeving’ gehouden.

Op Stille zaterdag is er een Paaswake.
Op Paasochtend de Dageraadsdienst gevolgd door het Paasontbijt.
Voor data, tijden en kerken klik hier

 

Vesperviering in de Vredesweek
Elk jaar
in september wordt gedurende de Vredesweek op woensdagavond een vesperviering gehouden.

De Kader Ontmoetings Maaltijd (KOM)
Leden van kerkenraden en werkgroepen van de parochie ontmoeten elkaar op informele wijze met een maaltijd/lunch, gewoonlijk de eerste zaterdag in oktober.
Lees verder voor een kort verslag van 4 oktober 2014

Voorzitter: Wim Hack, Burghseweg 33, 4328 LA, Burgh Haamstede
tel. 0111-651708, email : whack@zeelandnet.nl

Secretaris: Marijke Wessel, Zeeanemoonweg 16, 4325 BZ, Renesse, tel. 0111 461407
Email : ma.wessel@planet.nl