Windkracht 8,
een oecumenisch samenwerkingsverband van
7 kerken in de Westhoek van
Schouwen-Duiveland


home

actueel

welkom in
de kerken

zomer
activiteiten

kringen en activiteiten

doelstelling

7 kerken

Samen Vieren

links

contact

 

KRINGEN en activiteiten Seizoen  2018-2019

Een goed gesprek.

Het thema voor de startzondag is dit jaar  “een goed gesprek”. Hiermee sluiten we aan bij het jaarthema van de landelijke PKN. Ook in de activiteiten van de komende winter komt dit jaarthema “een goed gesprek” terug.
Er wordt veel gesproken, zowel binnen als buiten de kerk, maar wanneer is een gesprek ‘goed’? Als er een ontmoeting plaats vindt, er tijd en aandacht is voor elkaar, kun je een gesprek ‘goed’ noemen. Wanneer er ruimte is om te delen wat je bezighoudt en je kunt zeggen wat jouw verlangen is, je hoop, je geloof en vertrouwen.
Goede gesprekken ontstaan vaak spontaan, bij een maaltijd, al wandelend, of tijdens een activiteit. Dit activiteitenboekje wil een breed scala aan mogelijkheden aanbieden om met elkaar in gesprek te gaan over wat ons drijft, inspireert, ten diepste bezighoudt. Gesprekken die spontaan kunnen ontstaan tijdens de maaltijden van Meet & Greet, Kloosterwelle of de koffie-ochtenden. Maar ook bewust naar aanleiding van een Bijbelgedeelte, boek of film, of rond eigen ervaringen. We hopen dat dit boekje “voor elk wat wils” biedt. De rode draad in de activiteiten is steeds dat dit het ( geloofs-)gesprek op gang wil brengen. We hopen ook dat u zich welkom voelt bij deze activiteiten in de verschillende kerken van Windkracht 8. En dat dit bij zal dragen aan de ontmoeting tussen gemeenteleden en parochianen van verschillende kerken.
Tot slot: Er is een handige kalender op genomen waarin alle data met de activiteiten vermeld staan. 

Wees van harte welkom!
Namens de zeven kerken van Windkracht 8,

Ds. Janneke Herweijer

! ! Een heel enkele keer is het nodig dat een kring aangepast wordt, ! !
     (tijdstip, plaats o.i.d.) raadpleeg dus regelmatig de website.           

Aanmelden.
Voor veel activiteiten hoeft u zich niet aan te melden. Voor andere activiteiten is aanmelding wel gewenst. Dit staat dan bij de activiteit vermeld.
Hieronder vindt u de telefoonnummers en emailadressen van de organisatoren.

Naam, telefoon en e-mail van aanmeldadressen in dit programma
Ds. Bertie Boersma 0111 671231 dsboersma@fqi.nl
Ds. Piter Goodijk 0111 461384 goodwest@zeelandnet.nl
Ds. Jos Wouters 0118-613216 info@joswouters.com

ds. Janneke Herweijer

06 47410756        j.herweijer@xs4all.n
Wim Hack 0111 651708 whack@zeelandnet.nl

Marijke  Wessels

0111 461407 wesse342@kpnmail.nl
Joppa vdn Houten 0111  416818 jvdhouten@zeelandnet.nl


Klik hieronder op de titel voor meer informatie over de kring.


Eťnmalige kringen
(dag, middag of avond)

1. Lezing Maarten den Dulk: Voor een nieuw begin

geweest

2. IsraŽl/Palestina-avond met ‘Heart of Jenin’

geweest

3. Avond voor pastorale teams in de Westhoek

geweest

4. Voorbij geweld en discriminatie in de Bijbel

geweest
5. Kerk, laat je zien! - Zeeuwse Inspiratiedag op 24 nov. geweest

6. Wandelend in gesprek

geweest

7. Kloosterweekend in Abdij van Berne-Heeswijk NB

 

8. Filmavond ‘Mary Magdalene’

geweest

Meerdaagse kringen en avond

9. Koffie met (muziek)Noten

10. Gebedskring Pelgrimskerk

11. Bachkring

12. God ontmoeten in Paulus

13. Senioren koffietijd

14. Meet & Greet

15. Bijbelkring met het oog op de zondag      nieuwe data in 2019 bekend

16. Geloofsopvoeding

17. Avonden over de Bergrede

18. Gesprekskring: God is niet te vangen       nieuwe data in 2019 bekend

19. Onzichtbaar gedragen

20. Kloosterwelle Vespers

21. Kloosterwelle Retraitedagen

22. Bootcamp BosniŽ

Kalender: voor een overzicht per maand klik hier

Eenmalige bijeenkomsten
(dag, middag of avond) 

1. Lezing Maarten den Dulk: Voor een nieuw begin
De oerverhalen van de mens in het begin van Genesis raken je geweten. Kritischer dan dit krijg je het niet. Er wordt verteld wat je kunt doen om deze samenleving overeind te houden. Wat kan je zelf en hoe pak je het samen aan? Hoe kort is dit leven en hoe creatief kun je zijn? Hoe leer je leven en waarom liep dat uit de hand in het paradijs? Over die vragen wil Maarten den Dulk graag met u een appeltje schillen. Dat gebeurt aan de hand van zijn Zeer Korte Boek Voor een nieuw begin. De agenda van Genesis (Skandalon 2017)

Leiding:     prof. dr. Maarten den Dulk / ds. Janneke Herweijer
Plaats:       kerk van Burgh
Datum/tijd: donderdag 20 september om 19.30 uur
Meer info: bij ds. Janneke Herweijer

2. IsraŽl/Palestina-avond met ‘Heart of Jenin’
We kijken eerst samen naar een docu-film die ertoe doet. Over een waar gebeurd verhaal uit 2005. We volgen een Palestijnse vader, IsmaŽl Khatib, uit het vluchtelingenkamp van Jenin, een stad op de Westbank. Op vredesmissie langs 3 heel verschillende IsraŽlische gezinnen in een conflict geladen gebied. Hun kinderen overleefden dankzij de vitale organen van zijn gedode zoon Ahmed, die hij in het ziekenhuis ter beschikking stelde. Ahmed werd op 11-jarige leeftijd getroffen door een IsraŽlische kogel. Deze indrukwekkende film heeft ook geleid tot heropening van de Cinema van Jenin, met inbreng van de jonge generatie. De film duurt 90 minuten. Daarna gaan we in gesprek met elkaar en met onze ervaringsdeskundige van Jenin, Date Mulder. Over de rol van het geloof en van orgaandonatie. Onderweg naar de jaarlijkse IsraŽl-zondag, op 7 oktober. Hoe ‘onopgeefbaar verbonden’ zijn we met elkaar via Abraham/Ibrahim?! Hoe geven we vorm aan onze dubbele loyaliteit met het Joodse en Palestijnse volk?
 

Leiding: ds. Piter Goodijk en Date Mulder
Plaats: koorruimte van Jacobuskerk, Renesse
Datum/tijd: donderdag 4 oktober, 19.00 uur
Aanmelden: bij Piter Goodijk vůůr 1 okt., 0111 461384 / goodwest@zeelandnet.nl

terug

3. Avond voor pastorale teams in de Westhoek
Het thema van de startzondag is dit jaar : “een goed gesprek”. Als ouderling of pastoraal medewerker voer je veel gesprekken. Maar hoe voer nu een goed gesprek? Wat zijn de “do’s”en de “don’t” s? Hoe zorg je dat een gesprek niet oppervlakkig blijft? En wat zeg je “als het kwaad goede mensen treft”? Over deze vragen gaat het op deze avond.

Leiding :    ds. Janneke Herweijer
Plaats : Pelgrimskerk( Platboslaan)
Datum/tijd: Donderdag 11 oktober om 19.30 uur
Aanmelden: vůůr 5 oktober bij ds. Janneke Herweijer, ook voor info


 terug

4. Voorbij geweld en discriminatie in de Bijbel
In de loop van september 2018 komt het nieuwe boek van dr. Krijn van der Jagt uit Renesse uit via Athenaeum/Amsterdam. Na een verhelderende antropologische lezing van de Bijbel in ‘De weg omhoog’ (2016) volgt nu ‘Een postkoloniale lezing van de Bijbel’. Over geweldsteksten uit de Bijbel.
Ook actueel geworden tijdens een talkshow bij ‘Pauw’ toen Thijs v.d. Brink en ds. Visser op bezoek waren in november 2016. Hoe komen we verder met de Bijbel als een ‘fout boek’? We bespreken voorbeelden uit het Oude en Nieuwe Testament. Van der Jagt is een deskundige op het terrein van Bijbel en cultuur/context en een boeiend verteller. Hij zal ons inwijden in zijn nieuwe boek en met ons in gesprek gaan. Ons bevrijden van veel vooroordelen en ‘wapenen’ met een andere benadering van de Bijbel. U hoeft het boek niet te lezen van te voren. Indien gewenst kunnen we nog vervolgavond(en) afspreken.
 

Leiding: ds. Piter Goodijk en dr. Krijn van der Jagt
Plaats: koorruimte van de Jacobuskerk, Renesse
Datum/tijd: maandag 22 okt. (evt. vervolgavond 29 okt.), 19.30 uur
Aanmelden: zo mogelijk even aanmelden in de pastorie van Renesse

terug

5. Kerk, laat je zien! - Zeeuwse Inspiratiedag op 24 november
Hoe ben je als kerkelijke gemeenschap zichtbaar in je omgeving? Kerken in Zeeland laten zich op verschillende manieren zien. De ene kerk werkt veel samen met de plaatselijke basisschool en een andere kerk organiseert maaltijden voor het hele dorp of opent haar kerkgebouw voor activiteiten van het dorp. Prachtige initiatieven die het waard zijn om te delen.

 In Pakistan weten ze ook wat het is om als kerk in de minderheid te leven - en toch van meerwaarde te zijn. Ze zoeken naar manieren om tot zegen te zijn voor hun omgeving. Door maaltijden te organiseren voor daklozen of lezingen voor omwonenden. Wat kunnen wij in Zeeland en in Pakistan van elkaar leren? Graag nodigen wij u uit voor de Zeeuwse Inspiratiedag op 24 november 2018 in Goes. Met inspirerende sprekers, workshops en tijd voor ontmoeting.
Daar wilt u toch bij zijn? Meld u nu aan op
www.protestantsekerk.nl/zeelanddag.
 

Leiding: Tom Kolsters ( kerk in Actie) en ds. Bertie Boersma
Plaats: Mansholtlaan 1, Goes
Datum/tijd: za 24 nov., van 11.30 uur – 18.00 uur
Meer info:  ds. Bertie Boersma

6. Wandelend in gesprek
Goede gesprekken ontstaan vaak tijdens een maaltijd of wandeling. Op zondag 3 maart zullen we nŠ de dienst een wandeling maken in de nabij gelegen Zeepeduinen. Al wandelend komen er vaak goede gedachten in je op en voel je je soms vrijer om te zeggen wat je bezighoudt. Na de wandeling zal er een broodje klaar staan in Revasa.
 

Leiding: ds. Janneke Herweijer
Plaats: we verzamelen bij de kerk in Burgh
Datum/tijd: zondag 3 maart om 11.30 uur, na de gezamenlijke dienst
Meer info: bij ds. Janneke Herweijer


 
terug

7. Kloosterweekend in Abdij van Berne-Heeswijk NB

Kloostergemeenschappen kennen een lange traditie van gebed en dienstbaarheid aan de samenleving. Steeds vaker vormen kloosters een vindplaats van stilte en bezinning voor mensen van buitenaf. Wil je een paar dagen aan het kloosterleven proeven? Met elkaar wonen we de vieringen bij en maken we tijd voor gesprek en ontmoeting, en een wandeling voor wie wil. Daarnaast is er ook tijd voor jezelf. Wees welkom en ken je anderen – vrienden, familie, buren, collega’s – die ook mee zouden willen, nodig hen gerust uit!

In het voorjaar van 2019 wil ik graag een driedaags kloosterbezoek organiseren. We hopen te gast te zijn in de abdij van Berne-Heeswijk (NB). Voorafgaand aan het kloosterbezoek komt er een informatie-avond.
Opgeven kan tot 1 november a.s. bij ds. Bertie Boersma (
dsboersma@fqi.nl), ook voor meer info.
 

Leiding: ds. Bertie Boersma
Plaats: de abdij van Berne-Heeswij (NB)
Datum/tijd: In het voorjaar van 2019
Aanmelden: tot 1 november a.s. bij ds. Bertie Boersma (dsboersma@fqi.nl), ook voor meer info.

8. Filmavond ‘Mary Magdalene’
Maria Magdalene (gespeeld door Rooney Mara) voelt dat ze voor iets anders is bestemd dan het moederschap en sluit zich aan bij de charismatische Jezus van Nazareth (gespeeld door Joaquin Phoenix). Ze voelt zich onderdrukt door de heersende elite en haar conservatieve familie. Ze gelooft niet in een revolutie maar is overtuigd dat de verandering van binnen moet komen. Eindelijk staat een vrouw centraal. De film is geÔnspireerd op het evangelie van Maria Magdalena, in 1896 gevonden in Egypte.
 

Leiding: ds. Piter Goodijk
Plaats: Pelgrimskerk( Platboslaan)
Datum/tijd: donderdag 4 april om 19.00 uur (na meet en greet)
Aanmelden: vůůr 5 oktober bij ds. Piter Goodijk, ook voor info

terug

Terugkerende bijeenkomsten

9. Koffie met (muziek)Noten

Een feestelijk gebeuren voor wie graag zingt. In de kerk van Burgh.
Elke eerste vrijdag van de maand. Aanvang 10.00 uur. Vooraf koffie of thee.
We zingen bekende en minder bekende liederen uit het Liedboek met zo nu en dan een uitstapje. Iedereen is welkom, ook al denk je niet te kunnen zingen. Organist is Cees Groenleer.

Leiding: Wim Hack (0111 651708, whack@zeelandnet.nl )
Plaats: kerk van Burgh
Datum/tijd: vrij 7/9, 5/10, 2/11, 7/12, 4/1, 1/2, 1/3, 5/4, 3/5, 7/6, 5/7, 2/8, 10.00 u
Aanmelden: niet nodig

terug

10. Gebedskring Pelgrimskerk

Beschrijving: Licht“Hoe drukker ik het heb, hoe meer ik bid”  (Maarten Luther)
– juist een reden zijn om ook mee te doen in de gebedskring!

“Mensen zeggen vaak dat ze thuis wel kunnen bidden.”
– dat vind ik jammer. Het gebed is juist iets dat je met elkaar kunt doen. Heel waardevol naar mijn gevoel.
Elke tweede donderdag van de maand komen we met een groep van 7 Š 8 mensen bij elkaar in de kerk. Er is altijd wel iemand die iets heeft meegenomen van wat hem of haar inspireerde de afgelopen week. We vertellen elkaar onder de koffie wat ons bezig houdt. We zingen een lied – vaak een psalm- en danken en bidden. We brengen onze gebeden bij God: aan het licht van een Paaskaars steken we kleine kaarsjes aan na elke voorbede. En dan wordt het steeds lichter. Elke keer weer is het fijn om te leren van elkaar en te durven delen in geloof en in gebed. We zijn afkomstig uit protestantse en RK-kerken.
U/jij bent van harte uitgenodigd in de Pelgrimskerk, Platboslaan 1, Haamstede.
De 2e donderdag van de maand (september t/m mei) van 10.00 tot 11.30 uur.

Leiding: Evert Hop
Plaats: Pelgrimskerk
Data/tijd: do 13/9, 11/10, 8/11, 13/12, 10/1, 14/2, 14/3, 11/4, 9/5, 10.00 uur
Info: Evert Hop, tel. 0111 461987, e-mail: ehop@zeelandnet.nl

11. Bachkring
Op twee dinsdagavonden kunt u meegenieten van werken van J.S. Bach. Gerrit van der Gaarden zal ons erover vertellen en vooral: ze laten horen! Koffie, koek en verwarming -tegen een kleine vergoeding.
 

Leiding: Gerrit van der Gaarden
Plaats: kerk van Burgh
Datum/tijd: dinsdag 13, 20 en 27 november, 20.00 uur
Aanmelden: Marijke van Reenen

terug

12. God ontmoeten in Paulus
Rowan Williams, de voormalige aartsbisschop van Canterbury, geeft ons een heldere en toegankelijke inleiding op de brieven en het denken van Paulus. Over de sociale wereld van Paulus met in-en outsiders en over zijn universele betekenis, ver buiten de grenzen. Hij bevrijdt ons van alle vooroordelen over Paulus. Het gaat over de principiŽle gelijkwaardigheid van mensen, over fundamentele vrijheid, over eenheid met Christus, over de kerk en Gods toekomst. Het boekje kost € 14,90 en is in 2017 uitgegeven via de abdij van Berne. Zo mogelijk verdiepen we ons later in het seizoen in de Benedictijnse spiritualiteit, in een actualisering van de geloften en leefregels, omtrent aandachtig luisteren en leiderschap. Ook voor de ontwikkeling van ‘Kloosterwelle’.
Elke derde dinsdag van de maand om 20.00 uur.
 

Leiding: ds. Piter Goodijk (via samenvattende gespreksvragen)
Plaats: pastorie Renesse
Datum/tijd: di 18/9, 16/10, 20/11, 18/12, 15/1, 19/2, 19/3, 16/4, 21/5, 18/6,   20.00 uur
Aanmelden: graag, als dat kan

13. Senioren koffietijd
Elke derde woensdag van de maand ontmoeten senioren elkaar tijdens de koffie in de Pelgrimskerk. Vanaf half tien bent u welkom. Centraal staat “delen met elkaar”. Gespreksstof te over! Nieuwtjes worden uitgewisseld. Er wordt gelachen. Jawel! Maar ook zijn er  meer serieuze gesprekken met deze of gene. Nieuwe contacten ontstaan. Halverwege is er een serieus moment wat weer aanleiding geeft tot uitwisselen van gedachten. Kortom: ťťnmaal geweest , dan blijf je komen. Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar.
Iedereen, kerkelijk of niet-kerkelijk, is welkom!

Leiding: Wim Hack en Marijke van Reenen
Plaats: Pelgrimskerk
Datum/tijd: wo 19/9, 17/10, 21/11, 19/12, 16/1, 20/2, 20/3, 17/4, 15/5, 19/6, 17/7, 21/8
Aanmelden: niet nodig.

terug

14. Meet & Greet
Iedere eerste donderdag van de maand dekken we de tafel voor een gezellige eenvoudige maaltijd. De gerechten worden door verschillende deelnemers bereid. Voor 4 euro kun je aanschuiven.
 

Leiding: Martin van de Hoek en Nico Vaandrager
Plaats: Pelgrimskerk
Datum/tijd: do 6/6  15.00-17.00 uur    high tea
Aanmelden: Martin en Nico, tel: 0111 642430 of devaanhoek@zeelandnet.nl.         
Aanmelden kan tot de maandag voorafgaand.


terug

15. Bijbelkring met het oog op zondag
We lezen samen het Bijbelgedeelte voor de komende zondag volgens het oecumenisch leesrooster van de ‘Eerste Dag’. De Bijbelkring rouleert langs 4 buurtkerken met betreffende predikanten van de Protestantse gemeente Schouwen aan zee, om de week op woensdagmorgen.
 

Data (wo, 10.00-11.30 u)  Plaats Leiding
26 sept. in Renesse Revasa, Burgh ds. Janneke Herweijer
10 okt. in Scharendijke Hoeksteen, Scharendijke ds. Bertie Boersma
24 okt. in Burgh koorruimte, Renesse ds. Piter Goodijk
zie kalender voor data Pelgrimskerk ds. Harry Smit

16. Geloofsopvoeding
Wat is voor jou waardevol, van waarde bij de opvoeding, wat wil je meegeven aan je kind? Hoe geef je handen en voeten aan geloofsopvoeding? Hoe ga je om met moeilijke vragen? Drie avonden gaan we met elkaar in gesprek over deze thema’s die ook ons eigen leven en geloof raken.
 

Leiding: ds. Bertie Boersma
Plaats: Hoeksteen, Scharendijke
Datum/tijd: wo 26 september, 20.00-21.30 (volgende data in overleg)
Aanmelden: ds. Bertie Boersma (dsboersma@fqi.nl)

 

terug

17. Avonden over de Bergrede
De Bergrede is een bekend gedeelte uit de Bijbel, dat soms niet zo makkelijk toepasbaar lijkt in het dagelijks leven. Jezus lijkt nog verder te gaan dan de tien geboden met Zijn oproep tot overvloedige gerechtigheid’. In de Bergrede heeft Jezus ons de weg gewezen van liefde en vergeving. Hij gaf geen doordachte levenslessen, maar leerde een wijsheid, die Hij ook in Zijn persoon vertegenwoordigde. In twee avonden zullen we ons in de achtergrond van de Bergrede verdiepen. Het boek”een hart onder de riem”van G.H. ter Schegget zal hierbij als leidraad dienen.

Leiding: ds. Janneke Herweijer
Plaats: Revasa( Kerkstraat 10, Burgh)
Datum/tijd: wo 17 oktober en 21 november om 19.30 uur
Aanmelden: bij ds. Janneke Herweijer; ook voor meer informatie.

18. Gesprekskring: God is niet te vangen
Op vier woensdagavonden bespreken we twee vooraf bestudeerde hoofdstukken/thema’s van het boek ‘God is niet te vangen’ (ISBN978-94-90708-85-6). De bij het hoofdstuk behorende  vragen  kunnen  dienen  als  leidraad voor  jouw  eigen  denken over het hoofdstuk (vooraf). Op de avond  zelf  gaan we in gesprek  met elkaar om onze eigen vragen  te leren kennen  of te herkennen. Thema’s zijn bijvoorbeeld: God, Geest, vrije wil… maar de rode draad van het boek  is “God is niet te vangen”. Huiswerk voor 31 oktober: pagina 1-27 en 214.
 

Leiding: Aart van Drie
Plaats: Revasa (Kerkstraat 10 Burgh)
Datum/tijd: wo 31 okt. en 28 nov., 19.30 uur wo 27 feb.
Aanmelden:

Aart van Drie, (0111-651143 / avandrie@zeelandnet.nl )Ook voor meer informatie.

terug

19. Onzichtbaar gedragen
Gespreksgroep voor rouwenden. Aan de hand van psalmteksten zullen we met elkaar in gesprek gaan over eigen ervaringen, van verlies en rouw.
Op een meditatieve manier zullen we lezen. De psalmen zijn ontstaan doordat mensen wat ze voelden, hun verdriet en vreugde, tegen God wilden zeggen. Soms zijn deze teksten heel herkenbaar en troostend en soms juist niet. Daarnaast zullen we luisteren naar muziek en vooral met elkaar in gesprek gaan.
 

Leiding: ds. Janneke Herweijer (ook voor meer info)
Plaats: Revasa in Burgh 
Datum/tijd: do 17 jan., 30 jan., 28 feb, 21 maart om 10.00 uur
Aanmelden: niet nodig

20. Kloosterwelle Vespers
In de kerk van Noordwelle is iedere woensdag om 17.00 uur meditatief zingen, om 18.00 uur de vesper en om 18.30 uur de maaltijd in het koor van de kerk (opgave op maandag via info@kloosterwelle.nl ).
 

Leiding: Vesper-team van Kloosterwelle,
contactpersoon : ds. Piter Goodijk
Plaats: Kerk van Noordwelle
Datum/tijd: iedere woensdag om 17.00 uur
Aanmelden: voor de maaltijd op maandag via info@kloosterwelle.nl

terug

21. Kloosterwelle Retraitedagen
Op de eerste woensdagen van de maanden sept, dec, maart, juni zijn de retraitedagen van Kloosterwelle. Deze duren van 8.00 -20.00 Uur.
Ze bestaan uit 3 vieringen, verzorgde maaltijden, groepsgesprekken, wandelingen in de natuur, muzikale meditatie en gezamenlijke stille tijd. Volgens een vaste dagstructuur en met maximaal 20 daggasten.
Ook zijn er dagprogramma’s op maat mogelijk voor speciale groepen.
 

Leiding: pioniersteam Kloosterwelle,
contactpersoon: ds. Piter Goodijk
Plaats: Kerk van Noordwelle
Datum/tijd: wo 5 sept., 12 dec., 6 maart, 5 juni, van 8.00-20.00 uur
Aanmelden: via info@kloosterwelle.nl .
Verdere info via de website:
www.kloosterwelle.nl

22. Bootcamp BosniŽ
Al een aantal jaren  wordt door jongeren uit de Westhoek diaconale projecten uitgevoerd in BosniŽ. Doel is om daadwerkelijk (praktische) hulp te bieden aan mensen in BosniŽ, die onze zorg broodnodig hebben. Regelmatig wordt u op de hoogte gehouden van de verrichte werkzaamheden. Het hele jaar door zijn jongeren actief bezig om geld in te zamelen voor dit project: o.a. rommelmarkt, kerst ontmoetingsfair, oliebollenverkoop enz. enz. Een groot succes was afgelopen jaar een Bosnische maaltijd. Getracht wordt ook dit jaar weer zo iets te organiseren.

Naast activiteiten van jongeren om geld in te zamelen wordt door gemeenteleden en soms ook kerken uit de regio financiŽle steun verleend.

Op 7 juli hoopt een 17-tal mensen naar BosniŽ te gaan om bepaalde zorgvuldig uitgekozen projecten uit te voeren. De 16e juli zijn ze weer in Haamstede.

Jongeren (v.a. 14/15 jaar) kunnen zich nog aanmelden bij Liesbeth Landman (0111 653412). Kijk ook eens op www.gkhaamstede.nl

Contact: Liesbeth Landman, tel 0111 653412, www.gkhaamstede.nl

terug