Windkracht 8,
een oecumenisch samenwerkingsverband van
7 kerken in de Westhoek van
Schouwen-Duiveland


home

actueel

welkom in
de kerken

zomer
activiteiten

kringen en activiteiten

doelstelling

7 kerken

Samen Vieren

links

contact


CONTACT
met de werkgroep Windkracht 8

Voorzitter  : Ds. Janneke Herweijer, tel. 0647410756
                   e-mail: j.herweijer@xs4all.nl

Secretaris  : vacant

Penningmeester  : Mw. Coby Verwaard, tel 0111 653907,
                             e-mail :
info@windkracht-8.nl

Recreatie Pastoraat  : Ds. P. Goodijk, tel. 0111-461384,   
                                 e-mail: goodwest@zeelandnet.nl.

Webbeheerder  : Dhr. Jan Glaubitz, tel 0111 650596,
                           e-mail : websitebeheerder@windkracht-8.nl

Bankrekeningnummer van WK8 is: NL 74 RABO 0357 8490 86

 

Voor vragen of opmerkingen over Windkracht 8  : info@windkracht-8.nl