De R.K. Damiaan Parochie, de Bevelanden en Schouwen-Duiveland

R.K. Damiaan Parochie, de Bevelanden en Schouwen-Duiveland       

De R.K. Damiaan Parochie, de Bevelanden en Schouwen-Duiveland bestaat uit twee kerken, namelijk in Zierikzee en in Haamstede.
De kerk in Haamstede is een hulpkerk, ingewijd op 19 juli 1959, voor vaste bewoners en toeristen.

Een commissie bestaande uit bewoners van de Westhoek verzorgt onder leiding van het parochiebestuur en de parochievergadering de gang van zaken in de kerk.

De parochie Schouwen-Duiveland is lid van de Inter Parochiale Vereniging de Bevelanden en Schouwen-Duiveland, waarin tien parochies samenwerken onder leiding van de hoofdverantwoordelijke Deken Paul Verbeek.
Deken/Pastoor Paul Verbeek is tevens hoofdverantwoordelijke voor de Parochie Schouwen-Duiveland.
 
In de diensten wordt afwisselend voorgegaan door voorgangers van het Pastoraal Team en emeriti.

Kerkdiensten:

. Zierikzee:

  Elke zondag om 9.30 uur.

  Adres Willibrorduskerk: Hoge Molenstraat 86, Zierikzee.
  Postadres: Postbus 265, 4300 AG Zierikzee,   tel.   0111-417505.

. Haamstede:

  Elke zondag om 11.00 uur.

  Adres Strandkerk "O.L.Vrouwe op Zee": Serooskerkseweg 2, Haamstede.

  Contactadres Haamstede: familie Remijn, Brabersweg 6, 4328 NN, Burgh Haamstede,   tel.  0111-651587.

  Website : www.paterdamiaanparochie.nl