Windkracht 8,
een oecumenisch samenwerkingsverband van
7 kerken in de Westhoek van
Schouwen-Duiveland


home

actueel

welkom in
de kerken

zomer
activiteiten

kringen en activiteiten

doelstelling

7 kerken

Samen Vieren

links

contact


PINKSTERGROETEN VAN KERK TOT KERK ,
VAN GEMEENTE AAN GEMEENTE in 2019

Op eerste Pinksterdag brengen wij met de Pinksterfakkel het Vuur en de Pinkstergroet rond in de kerken van de Westhoek.

De groet van de Ontmoetings kerk, Haamstede aan
de Bethlehem kerk, Scharendijke luidt:

Vader,
Vervul ons met een tongenregen,
ontsteek in ons het vuur van UW pinkstergloed,
zodat wanneer het al was weggedreven,
we weer vernieuwing voelen in ons Paasgemoed.

Uw Geest geeft ons vrijmoedigheid tot spreken,
Uw Woord leert ons Uw spreektaal te verstaan,
Heer, hoor ons als wij onder wolken smeken:
vervul ons met Uw Geest en vuur ons aan !


De groet van de Bethlehem kerk, Scharendijke aan
de de Jacobus kerk, Renesse luidt:

Vol van vuur,
De heilige geest!
Voor iedereen zichtbaar !
Voor iedereen Verstaanbaar!


De groet van de Jacobus kerk, Renesse aan
de Pelgrimskerk, Haamstede luidt:
Een hartelijke Pinkstergroet uit de Jacobuskerk te Renesse,
met in ons midden 50 jongeren uit het CJV-kamp:

Uit onze Pinksterlezing van Handelingen 2, 17:
“God zegt: Ik zal over alle mensen Mijn geest uitgieten.
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,
jongeren zullen visioenen zien, oude mensen droomgezichten.”De groet van de Pelgrimskerk, Haamstede aan
de
Kerk in Burgh luidt:

Als de wind als de adem
is Gods stem in ons leven.
Naar het beeld van Gods liefde
heeft hij ons vorm gegeven. 

Als een lamp in het duister
is Gods Geest in ons midden,
klinkt zijn stem en ik luister
naar een toekomst die lacht.
 
Dat wij leven en ademen,
zingen en liefhebben,
dragen en zoeken,
helen en vinden!


De groet van de Kerk in Burgh aan
de Johannes de Doper kerk, Haamstede luidt:

Stormwind die ons huis vervult,
vuur dat zich over elk verdeelt,
maak onze eigen woorden tot
de eigen taal van God.

 

De groet van de Johannes de Doper kerk, Haamstede aan
de Onze Lieve Vrouw op Zee kerk, Haamstede luidt:

De broeders en zusters van de Hervormde Gemeente Haamstede wensen u, broeders en zusters van de Rooms Katholieke kerk, gezegende Pinksterdagen toe en groeten u met de volgende woorden:

"Wij delen in het vuur dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed, duif boven de Jordaan,
versterkt in ons de gloed, wakkert het feestvuur aan".

 

De groet van de Onze Lieve Vrouw op Zee kerk, Haamstede aan
de  Ontmoetings kerk, Haamstede luidt:

>nog niets ontvangen<