Protestantse Gemeente te Scharendijke
(Scharendijke, Ellemeet, Brijdorpe, Elkerzee, Looperskapelle)

Identiteit

Onze gemeente kenmerkt zich door ‘eenheid in verscheidenheid‘. Er is een brede samenstelling, niet alleen wat betreft geloofsopvatting en beleving, maar ook wat betreft leeftijd, beroep, etc. Jonge én oude, ‘geboren’ én ‘later ingekomen’ gemeenteleden, en gemeenteleden afkomstig uit de verschillende kerkelijke tradities vinden er hun plek.
Dit alles in de geest van eenheid. Centraal staat immers het besef samen, ieder op zijn of haar eigen manier, deel uit te maken van het lichaam van Jezus Christus, onze gestorven en opgestane Heer. We weten ons hierbij voortgeleid door de Heilige Geest.

Geschiedenis

De wortels van onze gemeente gaan, voorzover na te gaan, terug tot de 12e eeuw, toen vanuit Bruijdorpe de parochie Elkerzee werd gesticht.
Ook ontstond in de middeleeuwen het Klooster Bethlehem, aan de huidige Kloosterweg (de klok hiervan hangt in de huidige Bethlehemkerk)
De Samen op Weg gemeente Scharendijke en omstreken bestaat als zodanig sinds 1994, als een federatie tussen de Hervormde Gemeente van Elkerzee en de Gereformeerde Kerk van Scharendijke. Voordien was bij het Gereformeerde deel ‘De Hoeksteen’ (Dijkstraat) sinds 1916 als kerkgebouw in gebruik, bij het Hervormde deel de ‘Bethlehemkerk’ (de Bethlehemkerk is de ‘opvolger’ van de na de ramp afgebroken hervormde kerk te Elkerzee).
Deze situatie, waarin sinds 1994 ombeurten gekerkt werd in de twee gebouwen, heeft geduurd tot 25 maart 2001. Toen is afstand gedaan van ‘De Hoeksteen’ als kerkgebouw, en sindsdien wordt er uitsluitend gekerkt in de Bethlehemkerk.

Voor meer informatie verwijzen we u naar onze gemeentegids ‘Samen in beweging’, ons tweemaandelijks kerkblad ‘Opbouw’, en de website www.scharendijke-pkn.nl.

Kerkdiensten:

De kerkdienst, iedere zondag om 10.00 uur, is het kloppend hart van onze
gemeente. Iedere zondag mogen we ons dicht bij God, de ander en onszelf weten in de gezongen liederen, de gebeden, de gelezen en verkondigde bijbelwoorden, de gaven en de zegen.
Ook de (allerjongste) kinderen krijgen bij dit alles bewust een plek, bijvoorbeeld in kindernevendienst (basisschool groep 1-5; iedere zondag), de jongerengroep (groep 6-8; eens per maand) of de crèche (iedere zondag), maar ook tijdens speciale momenten in de kerkdienst zoals de zegen, waarvoor alle kinderen na crèche en kindernevendienst weer in de kerkruimte aanwezig zijn.

Eens per maand is er koffie/thee na de dienst. U en jullie zijn van harte welkom!

Namen en adressen:

Predikant: ds. mw. B. Boersma, Deltastraat 2, 4322 BN  Scharendijke,
                tel. 0111-671231.

Scriba:     mw. E. Bothoff-Kelfkens, Klaverstraat 37, 4322 CG, Scharendijke,
                tel. 0111-407191.

Koster:     dhr. I. Dorreman, Platteweg 17, 4322 BD, Scharendijke,
                tel. 0111-671829.

Adres van de kerk:

De Bethlehemkerk is gelegen aan het Bethlehemplein 2.

Website   www.kerkinscharendijke.nl