Bethlehemkerk Scharendijke
(Scharendijke, Ellemeet, Brijdorpe, Elkerzee, Looperskapelle)

Identiteit

Onze gemeente kenmerkt zich door ‘eenheid in verscheidenheid‘. Er is een brede samenstelling, niet alleen wat betreft geloofsopvatting en beleving, maar ook wat betreft leeftijd, beroep, etc. Jonge én oude, ‘geboren’ én ‘later ingekomen’ gemeenteleden, en gemeenteleden afkomstig uit de verschillende kerkelijke tradities vinden er hun plek.
Dit alles in de geest van eenheid. Centraal staat immers het besef samen, ieder op zijn of haar eigen manier, deel uit te maken van het lichaam van Jezus Christus, onze gestorven en opgestane Heer. We weten ons hierbij voortgeleid door de Heilige Geest.

Geschiedenis

De wortels van onze gemeente gaan, voorzover na te gaan, terug tot de 12e eeuw, toen vanuit Bruijdorpe de parochie Elkerzee werd gesticht.
Ook ontstond in de middeleeuwen het Klooster Bethlehem, aan de huidige Kloosterweg (de klok hiervan hangt in de huidige Bethlehemkerk)
De Samen op Weg gemeente Scharendijke en omstreken bestaat als zodanig sinds 1994, als een federatie tussen de Hervormde Gemeente van Elkerzee en de Gereformeerde Kerk van Scharendijke. Voordien was bij het Gereformeerde deel ‘De Hoeksteen’ (Dijkstraat) sinds 1916 als kerkgebouw in gebruik, bij het Hervormde deel de ‘Bethlehemkerk’ (de Bethlehemkerk is de ‘opvolger’ van de na de ramp afgebroken hervormde kerk te Elkerzee).
Deze situatie, waarin sinds 1994 ombeurten gekerkt werd in de twee gebouwen, heeft geduurd tot 25 maart 2001. Toen is afstand gedaan van ‘De Hoeksteen’ als kerkgebouw, en sindsdien wordt er uitsluitend gekerkt in de Bethlehemkerk.

Voor meer informatie verwijzen we u naar onze gemeentegids ‘Samen in beweging’ en de website.

Naar de website www.kerkopschouwen.nl