Windkracht 8,
een oecumenisch samenwerkingsverband van
7 kerken in de Westhoek van
Schouwen-Duiveland


home

actueel

welkom in
de kerken

zomer
activiteiten

kringen en activiteiten

doelstelling

7 kerken

Samen Vieren

links

contact

De Kader Ontmoetings Maaltijd (KOM)
Leden van kerkenraden en werkgroepen van de parochie ontmoeten elkaar op informele wijze met een maaltijd/lunch, gewoonlijk de eerste zaterdag in oktober.
 

Kader -OntmoetingsMaaltijd   ( K.O.M.)   4 oktober 2014.  Renesse.  Kort verslag.

Aanwezig  10 (!!) uit het R.K.parochiebestuur, 2 uit Burgh, 3 uit Geref. Haamstede, 4 uit Renesse/Noordwelle, 2 uit Scharendijke.  (wat betreft de mensen uit de Chr. Gerf. Kerk: er is belangstelling, zij ontvangen de notulen en wie weet, komen ze later bij Samen Vieren. Het bezwaar van gezamenlijk Eucharistie/Heilig Avondmaal geldt immers niet meer, omdat we dat niet samen vieren)

De voorzitter (Wim Hack) opent met Psalm 119 van Eykman  (Een knipoog van U…): “Waar je ook gaat, wat je ook doet, de bijbel is goed voor een lamp bij je voet.”
Voorzitter vertelt hierna over de werkgroep liturgie, “ Samen Vieren”: In gezamenlijkheid worden de werkzaamheden verricht, waarbij activiteiten soms door leken, soms door predikanten, soms door predikanten čn leken worden gedaan. En hij behandelt het programma (een voorstel) voor 2015. Hij benadrukt dat de belangstelling voor het werk in de eigen kerk wel goed is, maar dat de overstap naar het werk van de andere kerken nog vaak moeilijk gaat. Toch koersen we af op steeds meer samenwerking.

Iedere kerk
wordt uitgenodigd, iets te vertellen over het werk in eigen kring.

Scharendijke beet het spits af in een samenspraak: In Sch. worden verschillende activiteiten georganiseerd voor de eigen gemeenteleden, naast alles wat ook voor anderen bedoeld is en wat in het Kringenboekje staat vermeld. Om iets te noemen: maaltijd, kerstmarkt, kloosterbezoek.

Burgh is, naast wat het Kringenboekje meldt, bezig met de plannen voor het kerkgebouw: toilet als eerste! En met het komende bezoek van de KR aan het klooster in Tongerlo. Men is ook druk met het “hoe” van de samenwerking in de Westhoek. (Hoe krijg je de gemeente mee?)

Marijke Wessel voerde het woord namens de R.K.parochie: ze vertelde dat heel waarschijnlijk de patio achter de kerk  (die gerestaureerd gaat worden) gebruikt zal voor de Palmpasenmarkt. Op Maria-hemelvaart wordt een voettocht gehouden in de duinen (Middenpad) naar het paneel dat verwijst naar de eerste kapel (O.L.Vr. op Zee). Ze wees ons op de Afrika-mis, 1x per jaar waar o.a. de Pola v.d.Donckstichting  aandacht krijgt en van de wandeling op 23 dec. zal ze ons info sturen!. R.K. Haamstede behoort tot de Damiaan-parochie, een grote parochie in Zeeland waarin veel parochies samengingen/-gaan.

Gereformeerd Haamstede vertelt over het project  “Brood” dat van start ging en waar veel groepen vrijwilligers een taak in hebben (ouderen; kindernevendienst, jonge ouders, tieners, bootcamp) en waarin tot uitdrukking moet komen, dat men “op trektocht” is. Op hoogtijdagen zullen er “brooddiensten” gehouden worden. De bedoeling is o.a. dat men in die groepen tot geloofsgesprekkenkomt.

Renesse/Noordwelle: Frans Dudok had veel werk gemaakt van zijn inlichtingen aan ons over de gemeente. Wat is de rol van de kerk in het midden van de hele gemeente Renesse/Noordwelle? Is steeds de vraag.
Er is daar een “dorpsbreed” pastoraat, wat zeer gewaardeerd wordt door veel buitenkerkelijken. Kerkblad wordt huis aan huis bezorgd en ook kerkbalans krijgt iedere inwoner. Een nieuw initiatief is “Kloosterwelle”: retraite wordt aangeboden aan inwoners en toeristen in de kerk van Noordwelle. Men zou kunnen overnachten in de B. en B.`s aldaar en die dagen een kloosterprogramma volgen (stiltewandelingen, fietstochten langs kerken, getijdediensten en maaltijden). In Renesse/Noordwelle kijkt men (ook) uit naar een gemeenschappelijke kerkenraad met wijkkerkenraden.

Nadat iedere kerk e.e.a. had verteld hielden we een middaggebed in de kerkruimte, waarna weer terug in het koor, een heerlijke broodmaaltijd werd geserveerd.
We besloten deze zinvolle bijeenkomst met het zingen uit het nieuwste liedboek nummer 416 .