Windkracht 8,
een oecumenisch samenwerkingsverband van
7 kerken in de Westhoek van
Schouwen-Duiveland


home

actueel

welkom in
de kerken

zomer
activiteiten

kringen en activiteiten

doelstelling

7 kerken

Samen Vieren

links

contact

De Kader Ontmoetings Maaltijd (KOM)
Leden van kerkenraden en werkgroepen van de parochie ontmoeten elkaar op informele wijze met een maaltijd/lunch, gewoonlijk de eerste zaterdag in oktober.