De Hervormde Gemeente van Renesse / Noordwelle

Identiteit.

De Hervormde gemeente Renesse/Noordwelle probeert een open en betrokken geloofs-gemeenschap te vormen in onze dorpen.

We werken mee aan een eigentijdse gemeente van Christus rond één centrale dorpskerk, pastoraal meelevend met het dorp, diaconaal betrokken bij de wereld, in een gastvrije en oecumenische sfeer.

We vieren open Avondmaal in het midden van de gemeente. We staan in een kring met allen, ook kinderen, die zich betrokken voelen bij het geloof in de levende Heer.

Onze Jacobuskerk in Renesse is inmiddels een bekende halte geworden, waar pelgrims, op weg naar Santiago de Compostella, een stempel kunnen ontvangen in hun pelgrimspas.

Kerkdiensten.

In onze vieringen te Renesse (Jacobuskerk) 9.30 uur en Noordwelle (Corneliuskerk) 11.00 uur, staat de bijbel centraal. We lezen de bijbel volgens een oecumenisch rooster (“De Eerste Dag”) in verbondenheid met de wereldwijde Kerk. Dit wordt omringd met actuele gebeden beaamd vanuit de gemeente, en bezongen met liederen uit het Liedboek voor de Kerken.

Via regelmatige schrijfacties en voorbeeldcollecten blijft de gemeente diaconaal betrokken.

In renesse wordt er iedere zondag kinderkerk(kindernevendienst 4 - 12 jaar) gehouden. In juli en augustus is er elke zondag creche (0 - 4 jaar) in het koor van de kerk. 

De overige zondagen is er creche op verzoek, informatie bij: Frans Dudok, tel. 06-34284081. Alle kinderen komen terug voor het slotlied en ontvangen dan de zegen. Na de dienst is er de gastvrije ontmoeting rond de koffie. 

De diensten vanuit de Jacobuskerk in Renesse zijn ook digitaal te beluisteren via kerkomroep.nl

Namen en adressen predikant en secretariaat:

Predikant: ds. Piter Goodijk, Kromme Reke 4, Renesse, tel. 0111-461384,   
e-mail: goodwest@zeelandnet.nl.

Scribaat: dhr. Frans Dudok, tel. 06 34 28 40 81
e-mail:
scriba.renessenoordwelle@gmail.com

Parkeren
In Renesse : Op zondagmorgen tot 12.00 uur kunt u de auto gratis parkeren in de parkeervakken in de ring rond de kerk.
In Noordwelle is parkeren altijd gratis.

Voor mensen, die moeilijk ter been zijn, is er eventueel een autodienst (info via pastorie of scriba).

Boekentafel en kerkblad
In het koor van de Jacobuskerk te Renesse vindt u een boekentafel  met een breed aanbod van o.a. bijbels, kadoboeken en actuele  titels omtrent geloof en kerk.
Contactpersoon is mw. Ariene van Westen, tel. 0111- 461384.

"Van ‘t Kerkplein", ons kerkblad, huis-aan-huis verspreid, met o.a. het  driemaandelijks overzicht van de diensten, is te ontvangen via  dhr. John van Krevelen, Oosterenbanweg 34, Renesse,   tel. 0111-461859.  

Website  www.kerkrenessenoordwelle.nl

Organisatie recreatiepastoraat: Ds. Piter Goodijk en Lia Dudok

Overige informatie betreffende activiteiten in Renesse:   www.renesseaanzee.nl