De Hervormde Gemeente van Haamstede

Geschiedenis en identiteit

De Hervormde gemeente Haamstede ontvangt elk jaar zeer veel gasten uit het hele land. In de diensten zoeken
wij wegen om het evangelie van Jezus Christus op een toegankelijke manier te vertalen naar het leven van vandaag. Dat blijkt ieder jaar veel mensen aan te spreken.
Wij als gemeente ervaren verbondenheid met het belijden van de kerk en verwachten de vernieuwing door de Heilige Geest, die in iedere tijd nieuwe wegen wijst. Wij verlangen om midden in onze wereld, in onze tijd en cultuur, te getuigen met woord en daad van de blijde boodschap die ons is toevertrouwd.

Voor ons is het een groot voorrecht u als toerist in ons midden te mogen begroeten. Uw aanwezigheid geeft de diensten een extra feestelijk karakter. Allereerst door de gevulde kerk, maar bovenal doordat mensen uit verschillende kerken gezamenlijk de lofzang op de ene God en Vader aanheffen.

Het kerkgebouw en de gemeente hebben oude papieren. Het gebouw stamt uit 1506, de gemeente bestond al een aantal eeuwen eerder. Al in de achtste eeuw schijnt er op Haamstede een gemeente te zijn geweest die samenkwam in een houten gebouw.

Het beeld van het stenen kerkgebouw, waar tijden van verval en restauratie elkaar afwisselden – de laatste restauratie was in 2004! – kan ook toegepast worden op de levende gemeente. In de kerkelijke archieven lees je over de mooie kant van het gemeente-zijn: door de Geest gezegende kerkdiensten, mensen die zich met hart en ziel aan God en zijn gemeente verbinden en kinderen die door hun ouders ten Doop worden gehouden.
Ook de keerzijde wordt vermeld: mensen die de band met de gemeente verliezen, menselijke onenigheid en de telkens terugkerende zorgen over de grote offers die gebracht moeten worden voor het onderhoud van het monumentale kerkgebouw.

Door alle tijden heen blijft voor onze gemeente één verlangen gelden, dat ondanks al het menselijke, het volgende waar blijkt te zijn:

De hemel zoekt een woning, hier vindt de Heer een huis:
   een herberg voor een koning, oase rond het kruis.
  
Hier stroomt de levensader voor ieder, groot en klein:
   Zijn woord, het levend water. Hier schenkt Hij brood en wijn.

Kerkdiensten
Iedere zondag om 10.00 uur.

Voor de kinderen tot ongeveer 4 jaar is er crèche (buiten de zomermaanden op verzoek: 671907)
en voor de kinderen tot 12 jaar is er kindernevendienst vanaf Pasen t/m de herfstvakantie.

Naast een moderne geluidsinstallatie, is er ook een ringleiding aanwezig voor slechthorenden. De kerk is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

In het hoogseizoen is er koffiedrinken na de dienst.

Mocht u dit op prijs stellen, kunt u zich opgeven voor toezending van ons kwartaalblad ‘Gemeenteklanken’ naar uw vakantiewoning, caravan of huisadres.

Namen en adressen

Predikant: ds. J. Wouters, Lange Noordstraat 29, 4331 CB Middelburg,
                tel. 0118 613216 of 0612541408

Voorzitter kerkenraad : dhr. W. Henstra,

Koster (wnd.): dhr. P. de Meij, Margrietstraat 27, 4328 BW Burgh-Haamstede,
                      tel. 0111-651901.

Adres van de kerk

U vindt onze monumentale kerk in het midden van de Ring van Haamstede Ring 1, tel. 0111-652248.

Website : www.hervormdhaamstede.nl