De kerk in Burgh

Welkom in de kerk van Burgh

Middenin de ring van ons dorp stond al een kerk in het jaar 776. Deze was gewijd aan Willibrord en de
Heilige Drie-eenheid. 
De 17e eeuwse Renaissance-Kruiskerk die hier nu staat, is grotendeels te danken aan de vooruitstrevende ambachtsheer Mr. Pieter de Huybert.
Op ons eiland is de kerk van Burgh het oudste Protestantse kerkgebouw.
Na brandschade in 1924 en oorlogsschade in 1945 is de kerk twee maal structureel gerestaureerd.

Tot op heden komt er een kleine, maar actieve gemeente samen, waar ’s zomers veel (vaste) gasten bij aansluiten.
Kenmerkend voor de Kerk in Burgh is dat er ruimte is voor hedendaagse geloofsvragen en de beleving van het geloof als een dynamisch proces. Ontwikkelingen in wetenschap, cultuur en samenleving worden niet als een bedreiging, maar als een uitdaging gezien, die verrijkend kunnen zijn voor het verloop van dit proces. Welkom in de kerk van Burgh tijdens zondagse vieringen en zomeractiviteiten!

Naar de website www.kerkopschouwen.nl